Edmund Husserl a česká filosofie

Interdrought2020.com Edmund Husserl a česká filosofie Image
Edmund Husserl a česká filosofie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Blecha. Přečtěte si s námi knihu Edmund Husserl a česká filosofie na interdrought2020.com
Tato knížka představuje výsledek těch aktivit v rámci výzkumného projektu, které byly zaměřeny více badatelsky. Je rozvržena do tří částí. V první z nich předkládám studii o přímých kontaktech Edmunda Husserla s českými filosofy a mysliteli. Sleduje osobní rovinu těchto kontaktů a klade si otázku, co Husserl mohl, ale i chtěl znát z českých duchovních tradic a kulturní současnosti a jaké vazby na místo svého původu hledal. V druhé části práce je publikován překlad Husserlových dopisů Patočkovi s poznámkami, které mají objasnit některé méně známé souvislosti, na něž je v textech dopisů poukazováno. Ve třetí části jsem se pokusil o souhrnný přehled ohlasu fenomenologie v české filosofii. Protože jde, pokud se nemýlím, v tomto rozsahu o první podnik toho druhu (čímž se nechci domáhat průkopnických zásluh, jen poukázat na obtíže výchozí pozice), nekladu si ještě za cíl předložit systematický a kritický dokument. Práce se nicméně pokouší sloučit historické hledisko se systematickým a tam, kde je to podle mého názoru možné, třídí výklad do tématických okruhů, aby se alespoň v hrubých obrysech a jako námět k dalším analýzám ukázalo, co si česká filosofie z fenomenologie dokázala vzít a jaké konkrétní problémy s její pomocí řešila. Koncepce přehledu je dána i mým zájmem všimnout si především fenomenologicky uvažujících myslitelů, a jen okrajově těch, kteří - sami na jiných pozicích - se o fenomenologii pouze zmiňují. Uznávám, že na některých místech je výklad strohý a rovná se jen dokumentárnímu záznamu vývoje či stavu myšlení sledovaného autora. Hlubší analýzy a kritická práce musí být nutně dalším cílem.

NÁZEV SOUBORU: Edmund Husserl a česká filosofie.pdf

AUTOR: Ivan Blecha

ISBN: 8071821616

VELIKOST SOUBORU: 3,96 MB

STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Kniha Edmund Husserl a česká filosofie, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Edmund Husserl a česká filosofie.

Všetky informácie o produkte Kniha Edmund Husserl a česká filosofie - Ivan Blecha, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Edmund Husserl a česká filosofie - Ivan Blecha.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY