Eliška Knižka

Interdrought2020.com Eliška Knižka Image
Trávit čas knihou Eliška Knižka! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Eliška Knižka a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Čitateľský denník pre druhákov je doplnkovým titulom k Čítanke a Pracovnému zošitu k Čítanke pre 2. ročník základných škôl. Ide o rozširujúci materiál pre učiteľa a jeho žiakov. Je určený na zaznamenávanie informácií o prečítanej knihe formou pracovných listov. Zameriava sa na podporu záujmu o čítanie prostredníctvom doplnkového čítania.Pracovné listy v čitateľskom denníku sa dajú využiť na prácu so všetkými knihami zo zoznamu odporúčanej literatúry, ktorý zostavili autorky čitateľského denníka a nájdete ho priamo v denníku. Podobne sú použiteľné na väčšinou titulov podľa vlastného výberu. Záznamu o jednej prečítanej knihe sú venované štyri strany pracovného listu.Prvá kniha, Danka a Janka autorky Márie Ďuríčkovej, je spracovaná vzorovo. Úlohy svojím charakterom prebúdzajú zvedavosť a záujem žiakov a povzbudzujú ich pri riešení a práci s textom. Sú zamerané na vyhľadávanie údajov v texte a prostredníctvom získaných informácií podporujú rozvoj kritického myslenia. Pozornosť je venovaná nielen práci s textom, ale i s ilustráciou.Učitelia môžu vhodným prístupom a systematickou prácou naučiť žiakov kvalitne pracovať s čítaným textom a vzbudiť u nich záujem o čítanie. Deti získajú motiváciu k aktívnemu čítaniu s porozumením a nadobudnú schopnosť orientovať sa v základných informáciách o prečítanej knihe.Čitateľský denník si kladie za cieľ podporiť u detí radosť z kníh a čítania a obľúbiť si čítanie ako každodennú aktivitu. Vnímať estetiku textu a nechať sa ňou ovplyvniť nie len v čase, ktorý dieťa strávi s knihou v ruke, ale i v praktickom živote.

NÁZEV SOUBORU: Eliška Knižka.pdf

AUTOR: Jana Smolková

ISBN: 9788081461316

VELIKOST SOUBORU: 2,21 MB

STÁHNOUT ČÍST

Eliška Junková je legendou světového automobilového závodění. Ve dvacátých letech 20. století byla nejrychlejší ženou světa za volantem a jako jediná žena se v dosavadní historii závodů typu Grand Prix dokázala vyrovnat nejlepším jezdcům. Na vozech Bugatti porážela mužské šampiony - zvítězila v 1.

Eliška. Popis. Po dlouhé době první focení portrétů s usměvavou Eliškou, focení jsme si oba moc užili a výsledek se jistě zdařil.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY