Slovenské divadlo v číslach

Interdrought2020.com Slovenské divadlo v číslach Image
Trávit čas knihou Slovenské divadlo v číslach! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Slovenské divadlo v číslach a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia Slovenské divadlo v číslach je komplexný sumár minulej a súčasnej situácie profesionálnej divadelnej scény na Slovensku a možno ju vnímať ako identifikovanú matriku slovenského divadla. Poslúži ako východisko pri dôslednom skúmaní divadelnej problematiky a následných štatistických analýzach. Keďže slovenské divadlo transformovala autorka do faktov, údajov a čísel, jej práca bude nezastupiteľným prameňom pri ďalšom výskume, reflexii a analýze slovenského profesionálneho divadla.Autorka spracúva dostupné štatistické dáta o slovenských divadlách. Stručne opisuje a štatistickými metódami mapuje situáciu v sieti slovenských profesionálnych divadiel od roku 1948 až po rok 2014.V poslednej kapitole sa zameriava na sociálny a ekonomický rozmer scénického umenia v národnom ale aj nadnárodnom či európskom meradle. Tu sa autorka snaží argumentovať v prospech dôležitosti podpory kultúrneho priemyslu z verejných zdrojov, pričom používa ekonomické aj sociálne argumenty, zároveň zdôrazňuje potrebu scénického umenia z hľadiska participácie občanov na občianskej spoločnosti, čo je veľmi aktuálna téma najmä v európskom diskurze. Originálna je myšlienka spojenia politickej participácie angažovanosti sa na komunitnej úrovni a scénického umenia.

NÁZEV SOUBORU: Slovenské divadlo v číslach.pdf

AUTOR: Martina Čierna

ISBN: 9788081900204

VELIKOST SOUBORU: 9,21 MB

STÁHNOUT ČÍST

Slovenské národné povstanie v kocke. Čo sa na Slovensku dialo ... Prípravy SNP inicioval v roku 1943 Edvard Beneš, vodca česko-slovenskej exilovej vlády. Odbojové prúdy, demokrati, komunisti a antifašisti v Slovenskej armáde prijali ten istý rok Vianočnú dohodu, na základe ktorej vznikla v septembri 1944 povstalecká Slovenská ...

Slovenské divadlo v číslach - publikace. 18.01.2018. Zemřel slovenský herec Marián Labuda ... Plzeňské Divadlo Alfa odehraje v Jokohamě inscenaci Cirkus Trnka. 18.12.2017. Osmé pokračování Prague-New York Effects propojí Věru Ondrašíkovou a Ikue Mori. 08.12.2017. Mladý a neklidný Marx roztočí necudný večírek v novém ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY