Dejiny slovenského divadla I.

Interdrought2020.com Dejiny slovenského divadla I. Image
Dejiny slovenského divadla I. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dejiny slovenského divadla I. na interdrought2020.com
Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok (2018) poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. Dejiny slovenského divadla majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly. Ide však o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla.Pokračovaním bude druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II. (1949 2000), ktorý Divadelný ústav plánuje vydať v roku 2020.

NÁZEV SOUBORU: Dejiny slovenského divadla I..pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081900396

VELIKOST SOUBORU: 8,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dejiny slovenského divadla I. sú ukončením dlhoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla. Prvý zväzok sa zaoberá divadlom na území dnešného Slovenska pred jeho profesionalizáciou, zároveň poskytuje komplexný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948.

Dejiny slovenského divadla majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY