Cestovný ruch a Európska únia

Interdrought2020.com Cestovný ruch a Európska únia Image
Hledáte knihu Cestovný ruch a Európska únia? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Ľudmila Novacká? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Súčasná Európska únia v počte 27 členských krajín a 4 kandidátskych krajín sa stáva územím, ktoré na európskom trhu i svetovom medzinárodnom trhu cestovného ruchu má svoju významnú pozíciu. Doterajší vývoj a výsledky však ukazujú, že konkurencia ďalších svetových regiónov aj v súčasných ekonomických podmienkach si svoje pozície permanentne zlepšuje a klasická Európa je nahraditeľná ponukou nových destinácií a nových aktivít. Účastníci cestovného ruchu vo svojej vlastnej krajine alebo v zahraničí vnímajú cestovný ruch ako súbor aktivít, ktoré im umožňujú uspokojiť ich potreby počas cestovania mimo ich vlastného bydliska bez rozdielu, či ide o dovolenku alebo pracovnú cestu.Pohľad Európskej únie na možnosti rozvoja cestovného ruchu sa kvalitatívne vyvíjal. Pôvodný prístup ku cestovnému ruchu, ktorý bol vnímaný vždy ako súčasť iných činností, sa postupne mení. Cestovný ruch pôsobí ako dôležitý ekonomický nástroj rozvoja lokality alebo regiónu s cieľom zvýšiť životnú úroveň miestneho obyvateľstva v podmienkach udržateľnosti na jednej strane a na druhej strane ako cieľové miesto účastníka cestovného ruchu. Do akej miery je cieľové miesto pre účastníka cestovného ruchu, ktorý prichádza z iných svetových regiónov alebo z Európy, práve jedna alebo viacero členských krajín Európskej únie, to je veľmi závažný faktor úspešnosti a konkurencieschopnosti EU. Cieľom publikácie Cestovný ruch a Európska únia je poskytnúť komplexnejší a ucelenejší pohľad na podmienky a vzťahy, ktoré v Európskej únii v rámci cestovného ruchu vznikajú, existujú alebo sa rozvíjajú. Pri spracovaní podkladov pre text tejto publikácie som si uvedomovala širokú škálu súvislostí. Z uvedeného dôvodu je obsah publikácie zostavený do šiestich kapitol, ktoré postupne uvádzajú čitateľa do problematiky cestovného ruchu v Európskej únii. Kapitoly o súčasnej situácii na medzinárodnom a európskom trhu cestovného ruchu, o konkurencieschopnosti európskeho cestovného ruchu vychádzajú z analýz, ktoré majú pomôcť čitateľovi sa lepšie orientovať v tejto úvodnej problematike. Politika Európskej únie vo vzťahu ku cestovnému ruchu a jej postupné kvalitatívne zmeny v prospech cestovného ruchu upozorňujú na podmienky rozvoja cestovného ruchu z pohľadu inštitúcií Európskej únie. Pozície cestovného ruchu v rámci inštitucionálneho zabezpečenia v EU a možnosti financovania cestovného ruchu Európskej únie dokresľujú obraz o predpokladoch rozvoja cestovného ruchu v Európskej únii. Konkrétne doterajšie aktivity členských krajín Európskej únie v cestovnom ruchu prezentuje posledná kapitola, ktorá poskytuje informácie o významných európskych produktoch cestovného ruchu s dlhoročnou tradíciou, ale aj o produktoch, ktoré sa pripravujú a očakáva sa od nich nový impulz a oživenie návštevnosti v krajinách Európskej únie prostredníctvom sociálneho cestovného ruchu, alebo budovaním nových európskych transnárodných destinácií. Všetky uvedené tematické celky zahrňujú aj špecifiká dvoch členských krajín Európskej únie, Slovenskej republiky a Českej republiky. Predložená publikácia je adresovaná čitateľom, ktorí sa o cestovný ruch zaujímajú v pozícii pracovníkov samosprávy aj štátnej správy, študentom manažmentu cestovného ruchu, európskeho a medzinárodného cestovného ruchu, pracovníkom v podnikoch cestovného ruchu, ktorí majú záujem participovať na projektoch s podporou Európskej únie, žurnalistom a všetkým, ktorí majú k cestovnému ruchu pozitívny vzťah a majú záujem o jeho rozvoj.

NÁZEV SOUBORU: Cestovný ruch a Európska únia.pdf

AUTOR: Ľudmila Novacká

ISBN: 9788089393268

VELIKOST SOUBORU: 2,41 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Cestovný ruch a Európska únia(Ľudmila Novacká) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk

Európska únia musí urobiť všetko, čo je možné, aby urýchlene predstavila komplexnú stratégiu pre celý kontinent pre odvetvie cestovného ruchu a zachránila zvyšok dovolenkovej sezóny. ... Brusel chce rozbehnúť európsky cestovný ruch. Chystá ďalšie opatrenia.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY