Nové jevy v právu na počátku 21. století (II.)

Interdrought2020.com Nové jevy v právu na počátku 21. století (II.) Image
Nové jevy v právu na počátku 21. století (II.) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Aleš Gerloch. Přečtěte si s námi knihu Nové jevy v právu na počátku 21. století (II.) na interdrought2020.com
Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu" není určitý. Není ústavně definován a lze jej vyvodit srovnáním konkrétních forem demokratického právního státu v podobě jeho proměnlivých projevů. Koncepce demokratického právního státu totiž není statická, ale dynamická a transformace sociálních vazeb, v nichž působí, se může dostat s těmito stávajícími představami o jeho nezměnitelných atributech do konfliktu. Tradiční model striktní vázanosti soudů při jejich rozhodování zákonem, rozpracovaný v podmínkách kontinentálního typu právní kultury v 19. století, je stále více konfrontován s realitou plurality pramenů práva a jejich narůstající hypertrofií a labilitou. Snaha legitimovat oslabování striktní vázanosti soudů vede ke kritické argumentaci přepjatým právním formalismem oproti žádoucímu soudnímu pragmatismu. Autoři chápou legalismus v právu, stejně jako volné nalézání práva soudy, za nežádoucí extrémní přístupy k soudobému právu. Detailně, na základě teoretické analýzy, s využitím stěžejní judikatury nejvyšších soudních instancí, včetně evropského soudnictví, ukazují na slabiny obou těchto krajností. Za nezbytné považují rozpracování sofistikovaných postupů právní argumentace lege artis, které by mělo představovat substituci již nepoužitelných jednoduchých aplikačních modelů a zároveň omezit libovůli v rozhodování soudů. Dosavadní hierarchicky uspořádaný model právního řádu navíc prochází etapou změn a je nahrazován síťovým modelem odrážejícím narůstající rozřeďování veřejné moci. V monografii se přibližují důsledky těchto procesů z hlediska vymezení ústavního pořádku České republiky, relací ústavního, mezinárodního a evropského práva a fungování ústavního systému České republiky v současnosti a v předvídatelné budoucnosti.

NÁZEV SOUBORU: Nové jevy v právu na počátku 21. století (II.).pdf

AUTOR: Aleš Gerloch

ISBN: 9788024617428

VELIKOST SOUBORU: 6,89 MB

STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Kniha Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 2 - Teoretické a ústavní impulzy - Gerloch Aleš, Tomášek Michal, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 2 - Teoretické a ústavní impulzy - Gerloch Aleš, Tomášek Michal.

Kámen a flétna II. a to ještě.. Druhý díl kultovního románu-pohádky německé fantaskní literatury, který byl přeložen do řady světových jazyků. Ústřední postavou je mladík, jemuž dal otec Velký řvoun jméno Naslouchač, a osud mu opravdu přál: zdědil tajuplný a všemi barvami hrající kámen a magickou stříbrnou flétnu. Ale to ještě není všechno, do ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY