Slovensko a Európa v roku 1947

Interdrought2020.com Slovensko a Európa v roku 1947 Image
Hledáte knihu Slovensko a Európa v roku 1947? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Marek Syrný? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikácia ponúka 22 príspevkov slovenských, českých, maďarských a poľských autorov týkajúcich sa povojnového roku 1947. Ten je na Slovensku resp. Československu charakterizovaný najmä vnútropolitickým bojom medzi demokratmi a komunistami o smerovanie štátu, ktorý sa odohráva na pozadí zhoršujúcich sa vzťahov medzi sovietskym blokom a Západom. Na pozadí začínajúcej Studenej vojny sa tak môžeme dočítať o stále prebiehajúcom súdení vojnových zločincov a previnilcov, čoho vrcholom bolo súdenie bývalého prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa. Načrieme tiež do procesov prebiehajúcich v armáde či polícii. Viacero kapitol pojednáva o ozbrojenom prechode tzv. banderovcov republikou v lete a na jeseň 1947 a politických komplikáciách, ktoré to prinieslo. Ďalšie príspevky sú venované riešeniu národnostnej otázky a problematike povojnovej repatriácie zahraničných Slovákov či Čechov. Nechýba ani pohľad na slovensko-poľský spor o Severný Spiš a Hornú Oravu či sondy do pomerov v židovskej, evanjelickej či grécko-katolíckej komunite.Publikácia je obohatená o sprievodné mapy, tabuľky či dobové fotografie a karikatúry.

NÁZEV SOUBORU: Slovensko a Európa v roku 1947.pdf

AUTOR: Marek Syrný

ISBN: 9788089514502)

VELIKOST SOUBORU: 9,23 MB

STÁHNOUT ČÍST

Slovensko a Európa v roku 1947 Syrný Marek. Publikácia ponúka 22 príspevkov slovenských, českých, maďarských a poľských autorov týkajúcich sa povojnového roku 1947. Ten je na Slovensku resp. Československu charakterizovaný najmä vnútropolitickým bojom medzi demokratmi a komunistami o smerovanie štátu, ktorý sa odohráva ...

Konferencia Slovensko a Európa v roku 1947, ktorej sa okrem slovenských historikov zúčastnili aj kolegovia z Českej republiky, Poľska a Maďarska, tak vytvorila priestor pre plodnú vedeckú diskusiu a výmenu poznatkov. Text: VHÚ Foto: Múzeum SNP

SOUVISEJÍCÍ KNIHY