Civilný sporový poriadok

Interdrought2020.com Civilný sporový poriadok Image
Hledáte knihu Civilný sporový poriadok? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Slavomíra Henčeková? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Druhé, podstatne prepracované a doplnené vydanie Pred tromi rokmi uviedlo vydavateľstvo Wolters Kluwer na trh prvý komentár k novému Civilnému sporovému poriadku. Komentár vyšiel približne v polovici priebehu plynutia legisvakačnej lehoty k tomuto predpisu, teda medzi jeho zverejnením v Zbierke zákonov SR a jeho účinnosťou, ktorá nastala 1. júla 2016. Autori prvého vydania sa preto museli v komentári popasovať s úplne novým textom zákona, pričom odpovede na viaceré otázky často nedávala ani dôvodová správa, preto zaujímali vlastné názory cez prizmu právnej praxe tak, aby bol komentár užitočný predovšetkým pre tých, ktorí budú normu interpretovať a aplikovať v každodennej praxi. Od nadobudnutia účinnosti nového Civilného sporového poriadku uplynuli viac ako dva roky, vyšli prvé rozhodnutia veľkého senátu, v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR pribúdajú prvé judikáty ponúkajúce interpretáciu ustanovení tohto kódexu a takisto aj v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bohatý zdroj cenných názorov ponúka tiež každodenná aplikačná prax nižších súdov. Autori preto pristúpili k prehodnoteniu pôvodného výkladu k jednotlivým ustanoveniam a k jeho doplneniu. K textu komentára boli doplnené desiatky nových súdnych rozhodnutí, a to nielen publikovaných, ale aj nepublikovaných.Komentár je obohatený o rozsiahly výklad k základným princípom Civilného sporového poriadku, ktorým doteraz nebola venovaná v právnej vede a praxi širšia pozornosť. Z toho dôvodu sú k jednotlivým paragrafom doplnené aj odkazy na komentár k relevantným súvisiacim článkom základných princípov, čím sa značne rozširuje rozsah ponúkaného výkladu. Druhé, podstatne prepracované a doplnené vydanie komentára k Civilnému sporovému poriadkuje určené každému sudcovi, vyššiemu súdnemu úradníkovi či advokátovi a môže byťcennou pomôckou aj pre študentov práva pri štúdiu civilného práva procesného či, dokonca, teórie práva.

NÁZEV SOUBORU: Civilný sporový poriadok.pdf

AUTOR: Slavomíra Henčeková

ISBN: 9788081689451

VELIKOST SOUBORU: 7,41 MB

STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Kniha Edmund Horváth Civilný sporový poriadok, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Edmund Horváth Civilný sporový poriadok.

ZASTÚPENIE A INTERVENCIA PODĽA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania a to za podmienok ustanovených zákonom.[1] Zástupcom môžu byť spravidla tri subjekty - advokát, fyzická osoba ako všeobecný zástupca a právnická osoba s osobitnými úlohami vo ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY