Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd

Interdrought2020.com Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd Image
Trávit čas knihou Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Spolu v jednej brožúre nájdete obidva spomínané významné dokumenty (ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme, skrátka mala by byť súčasťou každého pracoviska! Platná od 1. júla 2017.

NÁZEV SOUBORU: Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089350698

VELIKOST SOUBORU: 6,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ústava Slovenskej republiky - Listina základných práv a slobôd, Štátne symboly - novela zákona

Ústava Slovenskej republiky . Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej republiky vnímajúc ho ako živý a vyvíjajúci sa dokument , predstavujúci východiskový právny základ spoločnosti a štátu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY