Kukkónia - Žitný ostrov

Interdrought2020.com Kukkónia - Žitný ostrov Image
Kukkónia - Žitný ostrov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Katalin L. Horváth. Přečtěte si s námi knihu Kukkónia - Žitný ostrov na interdrought2020.com
Knižná publikácia Kukkónia pútavo predstavuje žitnoostrovský región širokej verejnosti, popisuje staré žitnoostrovské remeslá, rybárstvo, ryžovanie zlata, poľovníctvo, včelárstvo, kosenie tŕstia, a prirodzene aj to, ako tieto remeslá prežili historické poryvy a ako sa prispôsobili požiadavkám modernej doby. Dielo prezentuje to typické „jarné, letné, jesenné a zimné“ zo Žitného ostrova - ovocný sad, rybárstvo, poľovníctvo, živé tradície: fašiangové sprievody, očakávanie jari, pochovávanie zimy, žatva atď. Knižná publikácia svojou kvalitou, dizajnom, náročnými fotografiami a pútavými textami oslovuje každú generáciu, počnúc najmladšou až po najstaršiu a zaznamenáva veľmi pozitívne ohlasy.

NÁZEV SOUBORU: Kukkónia - Žitný ostrov.pdf

AUTOR: Katalin L. Horváth

ISBN: 9788097275808

VELIKOST SOUBORU: 5,88 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ambíciou projektu Kukkonia nie je iba to, že chce zasahovať do všetkých oblastí života regiónu, ale aj snahou zapojiť do aktivít všetkých ľudí, ktorí tu žijú a chcú aby Žitný ostrov prosperoval a aby si zároveň zachoval svoje tradície v oblasti kultúry, gastronómie, turistického ruchu, podnikania a športu.

Žitný ostrov, maďarsky: Csallóköz, je největší říční ostrov v Evropě, nachází se na jihozápadním Slovensku v povodí Dunaje v Podunajské nížině. Na jih od něj se nachází tzv. Malý Žitný ostrov. Žitný ostrov ohraničuje z jihu koryto Dunaje, ze severu jeho rameno Malý Dunaj a na krátkém úseku také řeka Váh na ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY