Ekonomie

Interdrought2020.com Ekonomie Image
Trávit čas knihou Ekonomie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ekonomie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace slučuje látku z oblasti mikroekonomie a makroekonomie. Pohromadě tak budete mít obě ekonomické disciplíny. Pomocí knihy plné obrázků velmi názornou, čtivou a často i vtipnou formou lehce získáte základní i podrobnější ekonomické znalosti. Zjistíte, že ekonomie není vůbec šedou vědou. Naopak! Ekonomické vzorce a grafy se budete učit na živých příkladech z praxe.

NÁZEV SOUBORU: Ekonomie.pdf

AUTOR: Bradley R. Schiller

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 2,44 MB

STÁHNOUT ČÍST

ekonomie ekonomií dativ: ekonomii ekonomiím akuzativ: ekonomii ekonomie vokativ: ekonomie ekonomie lokál: ekonomii ekonomiích instrumentál: ekonomií ekonomiemi význam .

Otázka: Podnikání a podnik Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Pojem podnikání. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY