Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Interdrought2020.com Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie Image
Trávit čas knihou Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol, pričom jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú. Prvá a druhá sa venuje vymedzeniu základných pojmov v oblasti sociálnej politiky ako sú subjekty, objekty a nástroje trhu práce. Tretia až ôsma kapitola sa venuje jednotlivým problémom v danej oblasti. Deviata kapitola je venovaná novým možnostiam a opatreniam na trhu práce.

NÁZEV SOUBORU: Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie.pdf

AUTOR: Viera Rentková

ISBN: 9788089267408

VELIKOST SOUBORU: 5,35 MB

STÁHNOUT ČÍST

Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie Viera Rentkov á • Vysoká škola Danubius, 2009 . Posielame do štyroch dní ...

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je uchádzač o zamestnanie, ktorý je. občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie ,

SOUVISEJÍCÍ KNIHY