Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Interdrought2020.com Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie Image
Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viera Rentková. Přečtěte si s námi knihu Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie na interdrought2020.com
Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol, pričom jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú. Prvá a druhá sa venuje vymedzeniu základných pojmov v oblasti sociálnej politiky ako sú subjekty, objekty a nástroje trhu práce. Tretia až ôsma kapitola sa venuje jednotlivým problémom v danej oblasti. Deviata kapitola je venovaná novým možnostiam a opatreniam na trhu práce.

NÁZEV SOUBORU: Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie.pdf

AUTOR: Viera Rentková

ISBN: 9788089267408

VELIKOST SOUBORU: 1,89 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zamestnanie: 1969 - 1970 Lekárska fakutlra Univerzity Komenského, Katedra sociológie (asistent) ... sociálna práca s rodinou, teória konfliktov, sociálne poradenstvo, sociálna práca v zdravotníctve, psychoterapia, dynamický prístup v sociálnej práci, supervízia v sociálnej práci a ďalšie ...

JUSKO, Peter, Doc., PaedDr., PhD. Sociálna práca. s uchádzačmi o zamestnanie v SR v kontexte životných stratégií . nezamestnaných. Social work with job seekers in Slovakia in the context of the life strategies of the unemployed. Kľúčové slová: sociálna práca, nezamestnanosť, uchádzač o zamestnanie, životná stratégia

SOUVISEJÍCÍ KNIHY