Finanční analýza a řízení podniku

Interdrought2020.com Finanční analýza a řízení podniku Image
Trávit čas knihou Finanční analýza a řízení podniku! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Finanční analýza a řízení podniku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace je věnována problematice finančního řízení podniku, což je téma stále aktuální. Standardní obsah je v knize pojat v mnoha ohledech nestandardně, a to způsobem, který činí text zajímavějším, když s využitím původních vědeckých a výzkumných aktivit jednak uvádí na pravou míru některá tradiční dogmata finančního řízení (dogma o konkurenčních výhodách kapitálově lehké a těžké firmy), případně koriguje až dosud tolerované chyby či nepřesnosti (význam pojistného plnění pro financování podniku, metodika bankrotních modelů). Text se do jisté míry, v pozitivním smyslu slova, vymyká běžným zvyklostem i v tom, že klade větší důraz, než je obvyklé, na informační východiska procesů finančního řízení podniku. Důsledkem této orientace je zdůrazňování významu finanční analýzy jako součásti finančního řízení (což je konečně zřejmé už i z názvu publikace). Kromě teorie finančního řízení podniku obecně a teorie finanční analýzy nabízí publikace i možnost procvičení praktických dovedností, proto obsahuje jak ilustrační příklady s řešením, tak i příklady určené k samostatnému promýšlení studovaných problematik. Obsahově je publikace zaměřena tak, aby vyšla vstříc potřebám cílových skupin, kterým je určena, tedy akademickým pracovníkům, zástupcům podnikové praxe i vysokoškolským studentům.

NÁZEV SOUBORU: Finanční analýza a řízení podniku.pdf

AUTOR: František Kalouda

ISBN: 9788073805265

VELIKOST SOUBORU: 7,80 MB

STÁHNOUT ČÍST

Finanční analýza tedy přestavuje rozbor údaj, jejichţ prvotním a zpravidla hlavním zdrojem je finanční účetnictví. Analyzováním údaj lze získat přehled o majetkové, finanční a dchodové situaci podniku, podklady pro finanční rozhodování a finanční řízení podniku. [12]

Finanční analýza podniku. Dobré účty dělají dobré přátele. Praktická ekonomická příručka pro každého, kdo se snaží poznat a následně používat základní principy řízení financí v malých a středních podnicích, a to dle životního cyklu. Srozumitelnou formou na konkrétních příkladech zde naleznete finanční ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY