Desatero boháče

Interdrought2020.com Desatero boháče Image
Trávit čas knihou Desatero boháče! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Desatero boháče a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cílem knihy je dát čtenáři návod jak žít svobodně, finančně zabezpečený a na vysoké životní úrovni.Kniha je základní průvodcem ve světě peněz. Učí základním dovednostem s penězi, tedy jak se dají peníze vydělávat, jak se dají řídit, jak je správně spravovat a jak peníze rozmnožovat tak, aby člověk došel ve svém životě finančnímu zajištění a neupadl do moderní formy otroctví – dluhů.Kniha provází čtenáře na jeho cestě finančním životem, odkrývá jeho emoce spojené s penězi, jeho schopnost uplatnit se na trhu práce, potřebu peněz v životě jedince, nabízí různé formy výdělků a učí nastavit život na více zdrojů příjmů, představuje čtenáři, jak důležité je peníze řídit a hospodařit s nimi, včetně praktických ukázek.V konečné fázi učí, jak peníze dělají další peníze. Dívá se na investice z pohledu stále platných investičních pravidel.

NÁZEV SOUBORU: Desatero boháče.pdf

AUTOR: Marcela Hrubošová

ISBN: 9788027120277

VELIKOST SOUBORU: 9,78 MB

STÁHNOUT ČÍST

252 Kč Desatero boháče - Hrubošová Marcela . Cílem knihy je dát čtenáři návod, jak žít svobodně, finančně zabezpečený a na vysoké životní úrovni. Učí základním dovednostem s penězi, tedy jak se dají vydělávat, řídit, jak je správně spravovat a rozmnožovat tak, aby člověk došel ve svém životě finančnímu zajištění.

DESATERO BOHÁČE 1. Boháč má pozitivní vztah k penězům 2. Boháč se řídí skutečnými potřebami 3. Boháč se stará o svou buňku 4. Boháč zná svůj užitek pro ostatní 5. Boháč vydělává vědomě 6. Boháč rozděluje a řídí své peníze 7. Boháč je dobrý hospodář 8. Boháč nežije svůj život na dluh 9.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY