Zobrazení hlavy

Interdrought2020.com Zobrazení hlavy Image
Zobrazení hlavy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Charvát. Přečtěte si s námi knihu Zobrazení hlavy na interdrought2020.com
Souborná, vysoce originální a v české odborné literatuře výjimečná práce o metodách zobrazení hlavy poskytuje moderní pohled na problematiku úrazů a nádorů hlavy, a také na diagnostiku onemocnění respiračního, sluchového a zrakového aparátu. Autorský kolektiv vychází ze zkušeností s hodnocením asi patnácti tisíc snímků výpočetní tomografie, magnetické rezonance a jiných zobrazovacích metod, a z tisíců kazuistik různých operačních postupů. Mimořádný význam mají i popisy anatomie a patologie a korelace nálezů s klinickou diagnózou. Obrazová dokumentace je rozšířena o 1250 vyobrazení a schémat.

NÁZEV SOUBORU: Zobrazení hlavy.pdf

AUTOR: František Charvát

ISBN: 8072549049

VELIKOST SOUBORU: 4,27 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zobrazení hlavy. Souborná, vysoce originální a v české odborné literatuře výjimečná práce o metodách zobrazení hlavy poskytuje moderní pohled na problematiku úrazů a nádorů hlavy, a také na diagnostiku onemocnění resp...

Zobrazení hlavy. Jaké jsou důvody přepracování a rozšíření monografie Zobrazení hlavy? Lékařská veřejnost projevuje trvalý zájem o tuto téměř encyklopedicky zpracovanou, atlasu se blížící publikaci, která se mimo jiné stala součástí povinné literatury před atestacemi z oboru radiologie.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY