Český jazyk pro 5.ročník základní školy

Interdrought2020.com Český jazyk pro 5.ročník základní školy Image
Trávit čas knihou Český jazyk pro 5.ročník základní školy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Český jazyk pro 5.ročník základní školy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Učebnice je součástí řady, ve které autorky vycházejí z klasických metod výkladu a používají přitom moderní prvky – hádanky, křížovky apod. Je bohatě barevně ilustrovaná. Předností řady je propojenost výkladu gramatiky a slohu, což vede k rozvíjení komunikativních dovedností žáků a k zdokonalování mluveného i psaného projevu.Z obsahu učiva: Rozkazovací způsob, Podmiňovací způsob, co jsou přídavná jména, jejich druhy, Skloňování a pravopis přídavných jmen, Poznáváme zájmena, druhy zájmen, Číslovky a jejich druhy,, Skladba – podmět a přísudek, Shoda podmětu s přísudkem, Věta jednoduchá a souvětí, Druhy vět, Řeč přímá, řeč nepřímá.

NÁZEV SOUBORU: Český jazyk pro 5.ročník základní školy.pdf

AUTOR: Věra Tenčlová

ISBN: 8071686204

VELIKOST SOUBORU: 5,93 MB

STÁHNOUT ČÍST

Český jazyk pro 5. ročník základní školy - pracovní sešit. Cena s DPH 84,00 Cena bez DPH ... Učebnice pro 2. - 5. třídu ZŠ > Český jazyk pro 2. - 5. třídu základní školy; Úvodní strana > On-line knihkupectv ...

Český jazyk 5 pro základní školy - Hošnová, Eva ; Učebnie uzavírá novou řadu českých jazyků pro 1. stupeň v souladu s RVP. Obdobná kompletní řada navazuje na 2. stupni. Pracovní sešit k učebnici pro 5. ročník vychází v první ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY