Reedukace specifických poruch učení

Interdrought2020.com Reedukace specifických poruch učení Image
Reedukace specifických poruch učení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hana Žáčková. Přečtěte si s námi knihu Reedukace specifických poruch učení na interdrought2020.com
Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčin a projevů.Stěžejní, druhá část knihy se věnuje jednotlivým metodám reedukace SPU. Důležité je také představení pomůcek, pracovních materiálů a kompenzačních technik. Několik kapitol je věnováno představení metod hodnocení žáků se SPU ve školách, metod domácí práce a přípravy na vyučování.

NÁZEV SOUBORU: Reedukace specifických poruch učení.pdf

AUTOR: Hana Žáčková

ISBN: 9788026206453

VELIKOST SOUBORU: 5,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Příčiny specifických poruch učení. lehké mozkové dysfunkce (jiné označení: lehké dětské encefalopatie či minimální mozkové dysfunkce) . lehké mozkové dysfunkce se vztahují na děti při zachovaných intelektových předpokladech s určitými poruchami učení či chování, spojených s odchylkami funkce centrálního nervového systému, tzn. různé kombinace v oslabení ...

ONLINE SETKÁNÍ: Reedukace specifických poruch učení v systému inkluzivního vzdělávání ... Anotace: Charakteristika podpůrných opatření pro žáky se specifickými poruchami učení. Vysvětlení rozdílu mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY