Dětská přednemocniční a urgentní péče

Interdrought2020.com Dětská přednemocniční a urgentní péče Image
Dětská přednemocniční a urgentní péče je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Mixa. Přečtěte si s námi knihu Dětská přednemocniční a urgentní péče na interdrought2020.com
Neodkladné stavy týkající se dětských pacientů tvoří přibližně deset procent případů, které jsou v rámci České republiky ošetřeny záchrannou službou nebo projdou urgentním příjmem nemocnice. Pro personál těchto zařízení jsou dětští pacienti do jisté míry obávaní, neboť vzhledem k menší frekvenci výskytu není dostatek zkušeností s péčí o ně.Kolektiv autorů, specialistů zabývajících se dětskou intenzivní medicínou a přednemocniční péčí, připravil publikaci, která si klade za cíl poskytnout čtenáři orientaci v problematice dětské urgentní péče. Kniha je určena pro lékaře i nelékařský personál zdravotnické záchranné služby a příjmových oddělení nemocnic, pro praktické lékaře i dětské lékaře pracující v nemocnici. Potřebné informace v ní získají i studenti lékařských a zdravotnických vysokých škol.Kniha je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části jsou uspořádány základní fyziologické, patofyziologické a farmakologické charakteristiky dětského věku mající vztah k urgentní medicíně, propedeutické postupy a další teoretické podklady řešení neodkladných situací včetně tabulek, rejstříků a schémat. Speciální část shrnuje urgentní stavy a situace především z oblasti dětské chirurgie, traumatologie a vnitřního lékařství, ale také z psychiatrie, kožního lékařství, oftalmologie a ORL.Autoři věří, že čtenářům nabídnou publikaci, která se stane praktickou, široce používanou pomůckou v řešení neodkladných stavů v dětském věku.

NÁZEV SOUBORU: Dětská přednemocniční a urgentní péče.pdf

AUTOR: Vladimír Mixa

ISBN: 9788020446435

VELIKOST SOUBORU: 9,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dětská přednemocniční a urgentní péče - Mixa Vladimír, Heinige Pavel, Vobruba Václavl Neodkladné stavy týkající se dětských pacientů tvoří přibližně deset procent případů, které jsou v rámci České republiky ošetřeny záchrannou službou nebo projdou urgentním příjmem nemocnice.

Dětská přednemocniční a urgentní péče Heinige Pavel, Mixa Vladimír, Votruba Václav ... která si klade za cíl poskytnout čtenáři orientaci v problematice dětské urgentní péče. Kniha je určena pro lékaře i nelékařský personál zdravotnické záchranné služby a příjmových oddělení nemocnic, pro praktické lékaře ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY