Klinická nefrologie

Interdrought2020.com Klinická nefrologie Image
Hledáte knihu Klinická nefrologie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Ondřej Viklický? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním studijním materiálem pro studenty medicíny.Text je rozdělen do 18 kapitol. První, zcela nová kapitola, se věnuje historii světové i české neurologie, v dalších 12 kapitolách jsou postupně probrány fyziologie ledvin, vyšetřovací metody, glomerulopatie, diabetické, cévní a hypertenzní onemocnění ledvin, dědičná onemocnění ledvin, močové infekce a intersticiální nefritidy, fyziologické a patologické změny ledvin v těhotenství, urologická onemocnění vedoucí k poškození ledvin a nádory ledvin. Posledních pět kapitol se věnuje akutnímu i chronickému selhání ledvin, jeho léčbě včetně hemodialýzy, peritoneální dialýzy a transplantace ledvin a redukci léků u pacientů s renální insuficiencí a odstraňování léků při očišťovacích metodách. Didaktickou hodnotu knihy zvyšuje přehledné členění textu, 200 tabulek, 150 barevných i černobílých ilustrací a dále odkazy na další studijní literaturu.

NÁZEV SOUBORU: Klinická nefrologie.pdf

AUTOR: Ondřej Viklický

ISBN: 9788024743677

VELIKOST SOUBORU: 2,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Klinická nefrologie Přihlášení ... Vedle tradičních témat klinické nefrologie je velká pozornost věnována geneticky podmíněným nemocem ledvin a diabetickému, hypertenznímu a aterosklerotickému poškození ledvin. Samostatná kapitola je věnována i nemocem ledvin v těhotenství a důležitému tématu poruch vnitřního ...

KLINICKÁ NEFROLOGIE Vladimír Tesař Ondřej Viklický editoři 2., ZCELA PŘEPRACOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ Tesař, Viklický, editoři KLINICKÁ NEFROLOGIE 2., ZCELA PŘEPRACOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ Nejvyspølejší technologie Kvalitní, bezpeëné, prodlužující život Komplexní péêe pro Vaše pacienty V}dialyzaëních st ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY