Slovenský raj 1:50 000 - turistická mapa č. 124

Interdrought2020.com Slovenský raj 1:50 000 - turistická mapa č. 124 Image
Slovenský raj 1:50 000 - turistická mapa č. 124 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Slovenský raj 1:50 000 - turistická mapa č. 124 na interdrought2020.com
Turistické mapy sú vyhotovené z celého územia Slovenskej republiky a z južnej časti Poľska v mierke 1:50 000, z turisticky atraktívnych oblastí v mierke 1:25 000 v modernom grafickom vyjadrení a v praktickom formáte. Obsahujú aktuálny zákres turistickej nadstavby. Svojou bohatou obsahovou náplňou sú najpodrobnejšími a najobľúbenejšími turistickými mapami Slovenskej republiky. Obsahom turistickej nadstavby sú turistické a cykloturistické trasy, zimná turistika, orientačne dôležité objekty, významné pozoruhodné miesta a ďalšie informácie. Vysvetlivky sú spracované päťjazyčne: slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky a poľsky. Mapy vydané a aktualizované do roku 1999 vrátane, majú turisticko-vlastivedný obsah umiestnený na rubovej strane v slovenskom jazyku, u niektorých titulov v mierke 1:25 000 aj v jazyku nemeckom. Mapy vydané a aktualizované od roku 2000 vrátane sú spracované so samostatnou mapovou a textovou časťou. Obe časti sú samostatne vložené do prehľadného nepremokavého obalu. Textová časť obsahuje rozšírené turistické informácie v slovenskom jazyku. Niektoré mapy majú textovú časť spracovanú v slovenskom a poľskom jazyku. Turistická mapa číslo 113 je vydaná aj v nemeckej mutácii. Všetky mapy vydané a dotláčané od roku 2000 majú zobrazenú zemepisnú sieť "WGS-84" umožňujúcu používať prístroje GPS. Každá mapa má grafickú pomôcku k rýchlemu odčítaniu vzdialeností a zemepisných súradníc. Mapy sú spracované DIGITÁLNOU TECHNOLÓGIOU. Mierka tejto mapy je 1:50 000.

NÁZEV SOUBORU: Slovenský raj 1:50 000 - turistická mapa č. 124.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 7,29 MB

STÁHNOUT ČÍST

Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a.s., Harmanec. Sprievodca: Slovenský raj - Južný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava. Náročnosť: Stredne náročná okružná túra s exponovanými úsekmi v Prielome Hornádu a Kláštorskej rokline. Tieto úseky sú zaistené rebríkmi, stúpadlami ...

Slovenský Raj 124 | Obľúbená turistická mapa v mierke 1:50 000. Nesmie chýbať vo výbave žiadneho turistu. 7. vydanie.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY