Aktualizácia IV/3 2018 - úplné znenie po novele

Interdrought2020.com Aktualizácia IV/3 2018 - úplné znenie po novele Image
Aktualizácia IV/3 2018 - úplné znenie po novele je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Aktualizácia IV/3 2018 - úplné znenie po novele na interdrought2020.com
Novela zákona prináša rad zmien v ustanoveniach doposiaľ platného zákona v oblasti informačného systému katastra, inej oprávnenej osoby, predmetu a obsahu katastra, katastrálneho operátu, orgánov štátnej správy na úseku katastra, pôsobnosti úradu a katastrálnej inšpekcie, pôsobnosti okresného úradu, katastrálneho konania, zápisu práv k nehnuteľnostiam, spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad, záznamu, spôsobilosti zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra, lehôt na vykonanie zápisu, prešetrovania a vykonávania zmien údajov katastra, opráv chýb v katastrálnom operáte, vyhotovenia nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií, verejnosti katastrálneho operátu, poskytovanie údajov katastra a priestupkov v danej oblasti.

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia IV/3 2018 - úplné znenie po novele.pdf

AUTOR: none

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 6,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Novele zákona o neziskových organizáciách od 1. 5. 2018 je venovaný Čl. ... Po novom jej táto povinnosť plyne až do 15. júla. Toto znenie účinné od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri ukladaní ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2018. 4. Pokuty.

Kupte knihu Aktualizácia III/3 2018 - úplné znenie zákonov po novele od na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

SOUVISEJÍCÍ KNIHY