Ekologie a životní prostředí

Interdrought2020.com Ekologie a životní prostředí Image
Trávit čas knihou Ekologie a životní prostředí! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ekologie a životní prostředí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geografické pojetí problematiky životního prostředí. Učivo, rozčleněné na základní a rozšiřující, provází množství příkladů z domova i ze světa. Člení se do tematických okruhů Základy ekologie, Složky životního prostředí, Umělé ekosystémy, Ochrana přírody a životního prostředí. Poslední z 32 kapitol přináší příklady environmentálních projektů vhodných pro školy. Text doplňují fotografie, mapky a grafy. Pojetí učebnice dovoluje využití i na vyšších odborných školách, při ekologické výchově na gymnáziích i jiných školách. Titul má doložku MŠMT, zahrnuje 120 stran se 113 barevnými ilustracemi.

NÁZEV SOUBORU: Ekologie a životní prostředí.pdf

AUTOR: Pavel Červinka

ISBN: 9788086034973

VELIKOST SOUBORU: 4,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Obor vzdělání s maturitní zkouškou Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01) - dobíhající obor pro 3.- 4. ročník. Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu Monitorování a ochrana životního prostředí.

000470 referent/ka do oddělení mezistátní EIA v odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Publikováno: 20.05.2020 Příjem žádostí do: 9. 6. 2020. 000640 referent/ka do oddělení mezistátní EIA v odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

SOUVISEJÍCÍ KNIHY