Ekologie a životní prostředí

Interdrought2020.com Ekologie a životní prostředí Image
Ekologie a životní prostředí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Červinka. Přečtěte si s námi knihu Ekologie a životní prostředí na interdrought2020.com
Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geografické pojetí problematiky životního prostředí. Učivo, rozčleněné na základní a rozšiřující, provází množství příkladů z domova i ze světa. Člení se do tematických okruhů Základy ekologie, Složky životního prostředí, Umělé ekosystémy, Ochrana přírody a životního prostředí. Poslední z 32 kapitol přináší příklady environmentálních projektů vhodných pro školy. Text doplňují fotografie, mapky a grafy. Pojetí učebnice dovoluje využití i na vyšších odborných školách, při ekologické výchově na gymnáziích i jiných školách. Titul má doložku MŠMT, zahrnuje 120 stran se 113 barevnými ilustracemi.

NÁZEV SOUBORU: Ekologie a životní prostředí.pdf

AUTOR: Pavel Červinka

ISBN: 9788086034973

VELIKOST SOUBORU: 10,17 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ekologie a životní prostředí Absolventi získávají úplnou kvalifikaci vzdělaných odborníků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Obor připravuje nejen úzce specializované pracovníky pro ochranu přírody a lesa, ale i odborníky, kteří jsou schopni odborné ekologické poznatky uplatňovat v různých oblastech ...

Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá poznatků mnoha vědních disciplín. Zahrnuje studium interakcí organismů, které mají jak mezi sebou navzájem, tak těch, jež mají mezi jinými organismy i ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY