Účtovníctvo bánk

Interdrought2020.com Účtovníctvo bánk Image
Účtovníctvo bánk je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mária Schwarzová. Přečtěte si s námi knihu Účtovníctvo bánk na interdrought2020.com
Publikácia pomôže čitateľom objasniť účtovné zobrazenie obchodných a prevádzkových operácií a transakcií banky v priebehu účtovného obdobia. Obsahuje vybrané postupy účtovania zamerané na operácie komerčných bánk. Ide o účtovanie pokladničných operácií, operácií vyplývajúcich z poskytnutých a prijatých úverov, z poskytnutých a prijatých termínovaných vkladov od Národnej banky Slovenska a od iných komerčných bánk, úverových operácií v rámci repo obchodov s bankami a s klientmi, poskytnutých úverov klientom a prijatých úverov od klientov, účtovanie vkladových účtov klientov, cenných papierov v portfóliách banky, derivátov, finančných investícií, hmotného a nehmotného majetku, podriadených finančných aktív, pohľadávok a záväzkov, účtovanie emisií cenných papierov, účtovanie na kapitálových účtoch, na účtoch dlhodobých záväzkov a na závierkových účtoch.

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo bánk.pdf

AUTOR: Mária Schwarzová

ISBN: 9788080782887

VELIKOST SOUBORU: 3,43 MB

STÁHNOUT ČÍST

Inštitút bankového vzdelávania zriadený Národnou bankou Slovenska poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností najmä pracovníkov finančného sektora. Ponúkame pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

Všetky informácie o produkte Kniha Účtovníctvo bánk - Mária Schwarzová, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Účtovníctvo bánk - Mária Schwarzová.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY