Multidetektorová výpočetní tomografie

Interdrought2020.com Multidetektorová výpočetní tomografie Image
Multidetektorová výpočetní tomografie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Ferda. Přečtěte si s námi knihu Multidetektorová výpočetní tomografie na interdrought2020.com
Publikace se zabývá problematikou teoretických základů a praktických aplikací perfuzního CT. V první části jsou rozebrány základní technické a matematické principy metody a pracovní postupy při provádění vyšetření. Jsou popsány vlastnosti mikrocirkulace za normálních i patologických podmínek a její vztah k zobrazení perfuze. Dvě kapitoly se věnují problematice radiační zátěže při CT vyšetřeních. Na závěr jsou uvedeny příklady vyšetřovacích protokolů používaných na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň. Ve druhé části monografie jsou na konkrétních klinických případech vysvětleny praktické aplikace metody při vyšetřování různých orgánů. Důraz je kladen na vyšetřování cévních onemocnění mozku a nádorových onemocnění. Jsou rovněž uvedeny příklady vyšetřování ischemické choroby srdeční včetně zátěžového vyšetření a využití dat z perfuzního CT pro dynamickou (4D) CT angiografii.

NÁZEV SOUBORU: Multidetektorová výpočetní tomografie.pdf

AUTOR: Jiří Ferda

ISBN: 9788074921858

VELIKOST SOUBORU: 4,60 MB

STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Kniha Multidetektorová výpočetní tomografie srdce - Jan Baxa, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Multidetektorová výpočetní tomografie srdce - Jan Baxa.

Multidetektorová výpočetní tomografie není metodou první volby u náhlé příhody břišní, ale výrazně se zvýšilo její uplatnění především v zobrazení poruch cévního zásobení střeva a také při zobrazení přesného místa a charakteru překážky u střevní obstrukce. Pomocí výpočetní tomografie je možno ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY