De musica I.

Interdrought2020.com De musica I. Image
De musica I. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Godár. Přečtěte si s námi knihu De musica I. na interdrought2020.com
Predkladaná práca je pokusom o načrtnutie myšlienkového konceptu, stojaceho v pozadí dejín európskej hudby, pokusom pochopiť dejiny európskej hudby cez prizmu kultúrnych ideí či paradigiem, ktoré sa ustaľovali vo vedomí ľudí, pričom boli podrobované oscilácii medzi dynamizujúcimi a statizujúcimi silami ľudského myslenia. Východisková idea predloženého semiotického konceptu hudobných dejín pochádza od františkána Bonaventuru, ktorý v 13. storočí napísal spis Itinerarium mentis in Deum, opisujúci tri štádiá či stupne kontemplácie pri výstupe duše k osvieteniu. Naša kontemplácia má podľa Bonaventuru tri vektory: 1) pozorovanie zmyslami vnímateľného sveta okolo nás (extra nos); 2) vstup do nášho vnútra, do našej mysle či duše (in mentem nostram); 3) výstup k tomu, čo nás presahuje, čo je nad nami (transcendere supra nos). Bonaventura nás tu upozornil na tri druhy reality (zmyslová či telesná, spirituálna či duchovná, a božská či transcendentálna), a tento postreh je azda najstarším pokusom o načrtnutie štruktúry ľudskej psychiky pomocou funkčnej triády.

NÁZEV SOUBORU: De musica I..pdf

AUTOR: Vladimír Godár

ISBN: 9788089678006

VELIKOST SOUBORU: 6,98 MB

STÁHNOUT ČÍST

Check this out on YouTube Music. A new music service with official albums, singles, videos, remixes, live performances and more for Android, iOS and desktop....

Avui a les 20 h estrenem una nova audició dels alumnes de l'Escola de Musica i Conservatori de Vic. Estarà disponible al canal de Youtube de l'EMVIC, a Twitter i a Instagram. Seguiu-nos! A la foto: Martina Moyés Bayot, flauta travessera. Veure vídeo (disponible a partir de les 20h) Alumnes participants d'aquesta setmana:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY