Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Interdrought2020.com Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích Image
Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Michal Šindelář. Přečtěte si s námi knihu Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích na interdrought2020.com
Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, účetní a daňové řešení vybraných účetních operací. Počínaje založením obou obchodních korporací přes jednotlivé oblasti jejich hospodaření (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky a závazky, operace s vlastním kapitálem) až po uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky a následné rozdělení výsledku hospodaření. Stranou by neměly zůstat ani následné povinnosti po datu účetní závěrky – sestavení výroční zprávy, zprávy o vztazích, ověření těchto dokumentů auditorem a jejich zveřejnění.

NÁZEV SOUBORU: Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích.pdf

AUTOR: Michal Šindelář

ISBN: 9788024758060

VELIKOST SOUBORU: 9,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Libuše Müllerová, Michal Šindelář. Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví kapitálových společností - společností s ručením omezeným i akciových společností.

Práce popisuje vzájemné souvislosti mezi právními předpisy, účetními operacemi a daňovou problematikou vztahující se k fungování obchodních společností. Müllerová, Libuše : Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

SOUVISEJÍCÍ KNIHY