Změny v rozmístění světového hospodářství

Interdrought2020.com Změny v rozmístění světového hospodářství Image
Trávit čas knihou Změny v rozmístění světového hospodářství! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Změny v rozmístění světového hospodářství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Rozmístění světového hospodářství je dynamický proces, který vychází z historické inercie a má tendence k neustálým změnám, jež jsou spojeny s lokalizací nových hospodářských objektů. Cílem autora bylo zachycení prostorových změn ve vybraných odvětvích světového hospodářství v dimenzích globálních i lokálních, vysvětlení jejich příčin i důsledků. Probíhajícíteritoriální změny korelují s ústupem potenciálu vybraných odvětví v tradičních oblastech, zapojují do světové ekonomiky nová centra a způsobují regionální rozdíly.

NÁZEV SOUBORU: Změny v rozmístění světového hospodářství.pdf

AUTOR: Milan Vošta

ISBN: 9788024516684

VELIKOST SOUBORU: 4,91 MB

STÁHNOUT ČÍST

V takovém případě Ti pošleme e-mail, jakmile se tu nějaká nová nabídka této učebnice objeví. Partneři Změny v rozmístění světového hospodářství

Globální trendy a změny v rozmístění dopravy Doprava patři k nejdynamitěji se rozvíjejícím odvětvím světového hospodářství. Přepravuje osoby, náklady, energie a informace v urþitém prostoru. Je významnou podmínkou územní dělby práce, umožňuje a prohlubuje specializaci jednotlivých

SOUVISEJÍCÍ KNIHY