Kovové materiály 3

Interdrought2020.com Kovové materiály 3 Image
Kovové materiály 3 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Václav Machek. Přečtěte si s námi knihu Kovové materiály 3 na interdrought2020.com
Předkládaná skripta navazují na obsah skript Kovové materiály 1 a Kovové materiály 2 vydaných pro studenty Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Učební text má seznámit se základními znalostmi různých druhů kovových materiálů používaných především v dopravě, ale také v ostatním strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. Jsou připomenuty i materiály, které ještě nejsou v běžných provozních podmínkách sériově používány, ale jejichž význam postupně vzrůstá.

NÁZEV SOUBORU: Kovové materiály 3.pdf

AUTOR: Václav Machek

ISBN: 9788001056851

VELIKOST SOUBORU: 10,12 MB

STÁHNOUT ČÍST

Představuje první část celkové normy. Kovové materiály - Zkouška tahem. Tato evropská norma nahrazuje Euronormy: EU 2-80: Zkouška tahem pro ocel. EU 11-80: Zkouška tahem pro ocelový plech a pás tloušťky menší než 3 mm. Tato evropská norma byla schválena CEN 27. listopadu 1989.

ISO 9513:1999 zavedena v ČSN EN ISO 9513:2003 (42 0386) Kovové materiály - Kalibrace průtaho-měrů používaných při zkoušení jednoosým zatížením. Upozornění na národní poznámky. Do normy byly k článku 4.1 a k tabulkám E.1 a F.3 doplněny informativní národní poznámky. Vypracování normy. Zpracovatel: WOZNIAK, IČ ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY