Kovové materiály 3

Interdrought2020.com Kovové materiály 3 Image
Trávit čas knihou Kovové materiály 3! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Kovové materiály 3 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Předkládaná skripta navazují na obsah skript Kovové materiály 1 a Kovové materiály 2 vydaných pro studenty Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Učební text má seznámit se základními znalostmi různých druhů kovových materiálů používaných především v dopravě, ale také v ostatním strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. Jsou připomenuty i materiály, které ještě nejsou v běžných provozních podmínkách sériově používány, ale jejichž význam postupně vzrůstá.

NÁZEV SOUBORU: Kovové materiály 3.pdf

AUTOR: Václav Machek

ISBN: 9788001056851

VELIKOST SOUBORU: 6,61 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kovové tkaniny jsou zhotovovány z drátů nejčastěji kruhového průřezu dle norem ČSN 153110, DIN ISO 9044. Výroba kovových tkanin je certifikována systémem řízení jakosti dle ČSN EN IS0 9001:2000. ... Materiály pro výrobu kovových tkanin ...

Představuje první část celkové normy. Kovové materiály - Zkouška tahem. Tato evropská norma nahrazuje Euronormy: EU 2-80: Zkouška tahem pro ocel. EU 11-80: Zkouška tahem pro ocelový plech a pás tloušťky menší než 3 mm. Tato evropská norma byla schválena CEN 27. listopadu 1989.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY