Filozofický príbeh odpustenia

Interdrought2020.com Filozofický príbeh odpustenia Image
Trávit čas knihou Filozofický príbeh odpustenia! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Filozofický príbeh odpustenia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Práca vychádza z presvedčenia, že odpustenie má nielen náboženský, ale aj svoj vlastný filozofický príbeh. Je pokusom aspoň sčasti zachytiť filozofický príbeh odpustenia a na základe analýzy a porovnania najdôležitejších filozofických koncepcií odpustenia po udalosti holokaustu hľadať odpoveď na otázky: Čo je odpustenie?, Aké sú jeho možnosti?, Kde sú jeho limity? Časť autorov pripúšťa možnosť pripisovať odpusteniu určitý právny, respektíve politický význam v záujme politického či spoločenského zmierenia. Proti tejto predstave práca obhajuje chápanie odpustenia nie ako inštitucionálneho, ale ako osobného vzťahu medzi odpúšťajúcim a tým, komu má byť odpustené, pričom má ísť o výnimočné, nie každodenné gesto.

NÁZEV SOUBORU: Filozofický príbeh odpustenia.pdf

AUTOR: Dagmar Smreková

ISBN: 9788082000033

VELIKOST SOUBORU: 3,39 MB

STÁHNOUT ČÍST

Filozofický príbeh odpustenia (Odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a …) Dagmar Smreková • IRIS, 2017 Na sklade

Filozofický príbeh odpustenia . Práca obhajuje odpustenie ako osobný vzťah medzi odpúšťajúcim a tým, komu má byť o odpustené. Vydavateľstvo. IRIS. Počet strán. 189. Jazyk vydania. Slovenský jazyk. Rok vydania. 2017. Typ diela. Odborná literatúra. Druh diela. 10 Filozofia. Jazyk originálu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY