Španělština

Interdrought2020.com Španělština Image
Španělština je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Libuše Prokopová. Přečtěte si s námi knihu Španělština na interdrought2020.com
PhDr. Libuše Prokopová patří bezesporu mezi nejúspěšnější autory učebnic španělštiny u nás. Nové, přepracované a doplněné vydání její osvědčené učebnice je vhodnou pomůckou ke komplexnímu zvládnutí španělštiny. Učební materiál je přitom koncipován tak, aby jej mohli používat jak ti, kdo si chtějí tento jazyk osvojit ve značně pokročilém stupni, tak ti, kterým stačí proniknout jen do základů španělštiny. Učebnice přináší efektivní způsob výuky zaměřený na české studenty a jejich učitele. Zahrnuje moderní slovní zásobu (asi 3000 slov) a frazeologii usnadňující běžnou komunikaci. Obsahuje úplný systém mluvnice současné španělštiny včetně jazykových jevů, kterým jiné učební texty mnohdy nevěnují pozornost. Různorodá cvičení se orientují na systematické zvládnutí mluvnice a slovní zásoby. Učební texty seznamují i s reáliemi hispanofonních zemí. Učebnice je určena studentům jazykových škol, kursů, středních a vysokých škol a to nejen jako základní učební materiál, ale i jako doplněk učebnic publikovaných v zahraničí. Klíč a 2 audio CD usnadňují studium rovněž samoukům.

NÁZEV SOUBORU: Španělština.pdf

AUTOR: Libuše Prokopová

ISBN: 8073351366

VELIKOST SOUBORU: 6,21 MB

STÁHNOUT ČÍST

španělština, výuka španělštiny, španělština online, španělština pro samouky, jazykové kurzy španělština, španělština online zdarma, španělština pro začátečníky, španělština zdarma, španělsky hodiny

Španělština je jazyk, kterým na světě mluví přes 400 milionů lidí. Naši zkušení lektoři vás španělsky rádi naučí.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY