Oceňování v účetnictví

Interdrought2020.com Oceňování v účetnictví Image
Trávit čas knihou Oceňování v účetnictví! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Oceňování v účetnictví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních letech diskutuje přesun z výkaznictví v historických cenách směrem k výkaznictví v reálných hodnotách, a tak autoři tohoto titulu právě tuto oceňovací bázi podrobují kritické analýze. Kniha rovněž naznačuje dopady těchto různých oceňovacích modelů na vybrané finanční ukazatele.

NÁZEV SOUBORU: Oceňování v účetnictví.pdf

AUTOR: Jiří Strouhal

ISBN: 9788074783661

VELIKOST SOUBORU: 10,24 MB

STÁHNOUT ČÍST

Oceňování zásob při vyskladnění. Při nákupu zásob dochází často k tomu, že ceny jednoho druhu materiálu kolísají v závislosti na cenových výkyvech na trhu. Např. cena ropy užívané v chemickém průmyslu může během roku klesnout či stoupnout i o několik desítek procent.

Zásoby se zahrnují do nákladů v souladu s účetními postupy jednorázově, a to v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku. V účtové osnově jsou v 1. účtové třídě, účtová skupina 11 - materiál, 12 - zásoby vlastní výroby, 13 - zboží.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY