Správní řád

Interdrought2020.com Správní řád Image
Správní řád je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor David Bohadlo. Přečtěte si s námi knihu Správní řád na interdrought2020.com
Čtvrté vydání komentáře zohledňuje zejména další vývoj v judikatuře správních soudů, resp. Ústavního soudu. Rovněž reaguje na změny v některých souvisejících právních předpisech a na ustálení odborného pohledu i aplikační praxe u některých sporných institutů správního řádu se zohledněním nejnovější odborné literatury, závěrů Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu či uskutečněných právních konferencí. Obsahuje vedle komentáře jednotlivých ustanovení správního řádu i komentář k jeho prováděcí vyhlášce.

NÁZEV SOUBORU: Správní řád.pdf

AUTOR: David Bohadlo

ISBN: EKZ150

VELIKOST SOUBORU: 5,90 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nejvyšší správní soud následoval názor Ústavního soudu o tom, že rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu ani její krizové opatření o zákazu vstupu na území ČR a zákazu vycestování nejsou přímo přezkoumatelná ve správním soudnictví.

Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje

SOUVISEJÍCÍ KNIHY