Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku

Interdrought2020.com Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku Image
Hledáte knihu Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Karla Prátová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době.Naučné pasáže doplňuje obrovské množství obrázků a fotografií. V závěru kapitoly je zařazena přehledná časová přímka, která přibližuje základní dějinné události v časovém sledu. Každá kapitola je zakončena stránkou s otázkami k cyklickému opakování.

NÁZEV SOUBORU: Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku.pdf

AUTOR: Karla Prátová

ISBN: 9788087591956

VELIKOST SOUBORU: 2,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nový dvoubarevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 7. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

> Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku ... S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními středověkými státy, prvními slovanskými státy až po konec třicetileté války. Učebnice se snaží žákům přiblížit způsob života lidí v raném, vrcholném a pozdním ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY