Automatizované zpracování právních textů

Interdrought2020.com Automatizované zpracování právních textů Image
Trávit čas knihou Automatizované zpracování právních textů! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Automatizované zpracování právních textů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Práce se zabývá analýzou právních textů, zkoumá je jako texty v odborném přirozeném jazyce, odkrývá problémy, které se mohou při jeho zpracování vyskytnout a navrhuje jejich řešení, zkoumá hierarchické, odvětvové a časové vztahy s ohledem na možnosti automatizované analýzy. K tomu využívá aparát transparentní intenzionální logiky. Dle výsledků této analýzy je zde navržen systém pro syntézu práva v nejširším slova smyslu – od individuálních práv a povinností vyplývajících z právních předpisů, přes individuální právní akty až k obecně závazným předpisům.Autor zvládl dané téma naprosto mimořádným způsobem. Prostudoval do hloubky potřebné části práva, informatiky i logiky a nad nimi vytvořil nový aparát, který lze bez zbytečné nadsázky pokládat za průkopnické dílo ve všech uvedených oblastech.

NÁZEV SOUBORU: Automatizované zpracování právních textů.pdf

AUTOR: Adam Ptašnik

ISBN: 8087071472

VELIKOST SOUBORU: 4,98 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ptašnik, A. Jazykové problémy právních informačních systémů a jejich řešení. Revue pro právo a technologie, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, 2010, č. 2, s. 17 an. Ptašnik, A. Spravedlnost náhrady nákladů řízení.

Automatizované rešerše textů Archiv | 01.03.98 ... Zpracování je postaveno na firemním Microword Tree Trimming (MTT) algoritmu, o jehož principech nejsou dostupné žádné podrobnosti, nicméně který podle testů patří k těm nejrychlejším a nejefektivnějším.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY