Corpus iuris civilis digesta

Interdrought2020.com Corpus iuris civilis digesta Image
Corpus iuris civilis digesta je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jarmila Vaňková. Přečtěte si s námi knihu Corpus iuris civilis digesta na interdrought2020.com
Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva východorímskeho cisára Justiniána. Sú jadrom cisárovho kodifikačného úsilia a považujú sa za základné dielo európskej a svetovej právnej vedy. Zachovalisa vo viacerých rukopisoch, najlepší sa dnes nachádza vo Florencii. Digesta sú najdôležitejším a najrozsiahlejším prameňom rímskeho práva. Predstavujú, aj keď v neúplnej a zmenenej podobe, naše znalosti o tvorivej činnosti veľkých klasikov antickej právnickej literatúry, ktorá vo veľkej miere určovala právnické myslenie Európy od stredoveku až do dnešných dní. Obsahujú všetky odvetvia práva, najviac sú ale zamerané na súkromné (občianske) právo, keďže aj klasickí právnici venovali súkromnému právu najväčšiu pozornosť. Digesta sú rozdelené do 50 kníh (libri), každá kniha do viacerých titulov (tituli) zameraných vždy na určitú právnu problematiku označenú v nadpise titulu (rubrica). Tituly sa rozdeľujú do fragmentov (leges), ako výňatky z použitého právnického spisu. Kniha by ako klenot rímskeho práva nemala chýbať v knižnici žiadneho právnika, nakoľko je rímske právo condictio sine qua non slovenského a európskeho právnika aj v 21. storočí.

NÁZEV SOUBORU: Corpus iuris civilis digesta.pdf

AUTOR: Jarmila Vaňková

ISBN: 9788089363070

VELIKOST SOUBORU: 7,10 MB

STÁHNOUT ČÍST

Corpus iuris civilis je dnešné súhrnné označenie pre normy (zákony a zbierky) a výklady rímskeho práva, ktoré boli spísané alebo vznikli z iniciatívy byzantského cisára Justiniána I. počas jeho vlády. Samotný názov Corpus iuris civilis pochádza až z roku 1583 - od francúzskeho právnika Dionýza Gothofreda (1549-1622). ...

The Justinian Code or Corpus Juris Civilis (Corpus of Civil Law) was a major reform of Byzantine law created by Emperor Justinian I (r. 527-565 CE) in 528-9 CE. Aiming to clarify and update the old Roman laws, eradicate inconsistencies and speed up legal processes, the collection of imperial edicts and expert opinions covered all manner of topics from punishments for specific crimes to ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY