Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

Interdrought2020.com Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve Image
Trávit čas knihou Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napríklad zdravotne postihnutých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti a mláďež zo sociálne slabých a neúplných rodín, seniorov a rómsku komunitu žijúcu v separovaných a segregovaných osídleniach. Byť súčasťou znevýhodnenej skupiny obyvateľstvaznamená predovšetkým žiť v chudobe. Z pohľadu verejného zdravotníctva sú významné aj rizikové faktory zraniteľnosti, ktoré môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné (etnická príslušnosť, vek, pohlavie) a ovplyvniteľné (chudoba, zdravie, vzdelanie). Nepriaznivé rizikové faktory sa navzájom potenciujú a prehlbujú zraniteľnosť nositeľa. Táto publikácia predkladá analýzu vybraných zraniteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov.

NÁZEV SOUBORU: Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve.pdf

AUTOR: Ladislav Hegyi

ISBN: 9788022412780

VELIKOST SOUBORU: 5,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve Autor: Štefánia Moricová ; Ivan Bartošovič ; Ladislav Hegyi Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k ...

Kniha 'Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napríklad zdravotne postihnutých ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY