Peníze a měnová politika

Interdrought2020.com Peníze a měnová politika Image
Trávit čas knihou Peníze a měnová politika! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Peníze a měnová politika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
První ucelené a komplexní dílo v této oblasti v České republice i ve světě. V knize jsou shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působení v centrální bance. Autor nejprve objasňuje tvorbu a zánik peněz v obchodních bankách. Následují části o likviditě a skutečné funkci rezervních požadavků, o scholastice peněžní báze a peněžních multiplikátorů. Uvádí rozvahy obchodních a centrálních bank. V rámci měnové politiky jsou popsány nástroje měnové politiky, operační, zprostředkující a konečný cíl, transmisní mechanismus měnové politiky. U kurzové politiky je pozornost mimo jiné věnována měnovým režimům, dolarizaci, státním akcím k ovlivnění měnových kurzů. Užitečné souhrnné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký okruh zájemců o problematiku peněz, bank a měnové politiky.

NÁZEV SOUBORU: Peníze a měnová politika.pdf

AUTOR: Josef Jílek

ISBN: 8024707691

VELIKOST SOUBORU: 3,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

Měnová politika Podle Ústavy ČR a zákona o České národní bance (pdf, 223 kB) je hlavním cílem ČNB péče o cenovou stabilitu. ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním.

V souvislosti s probíhající epidemií koronaviru se množí názory, že měnová politika centrálních bank nepředstavuje ideální lék.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY