Peníze a měnová politika

Interdrought2020.com Peníze a měnová politika Image
Hledáte knihu Peníze a měnová politika? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Josef Jílek? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
První ucelené a komplexní dílo v této oblasti v České republice i ve světě. V knize jsou shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působení v centrální bance. Autor nejprve objasňuje tvorbu a zánik peněz v obchodních bankách. Následují části o likviditě a skutečné funkci rezervních požadavků, o scholastice peněžní báze a peněžních multiplikátorů. Uvádí rozvahy obchodních a centrálních bank. V rámci měnové politiky jsou popsány nástroje měnové politiky, operační, zprostředkující a konečný cíl, transmisní mechanismus měnové politiky. U kurzové politiky je pozornost mimo jiné věnována měnovým režimům, dolarizaci, státním akcím k ovlivnění měnových kurzů. Užitečné souhrnné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký okruh zájemců o problematiku peněz, bank a měnové politiky.

NÁZEV SOUBORU: Peníze a měnová politika.pdf

AUTOR: Josef Jílek

ISBN: 8024707691

VELIKOST SOUBORU: 3,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Měnová politika je složitý proces, protože mezi použitými nástroji a stanovenými cíli je celá řada mezičlánků. Centrální banka nemůže dosáhnout konečných cílů přímo, ale prostřednictvím svých nástrojů se snaží o dosažení tzv. zprostředkujícího cíle, který přispěje k dosažení cíle konečného.

V souvislosti s probíhající epidemií koronaviru se množí názory, že měnová politika centrálních bank nepředstavuje ideální lék.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY