Dane, účtovníctvo 11/2011

Interdrought2020.com Dane, účtovníctvo 11/2011 Image
Dane, účtovníctvo 11/2011 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dane, účtovníctvo 11/2011 na interdrought2020.com
Stála prevádzkareň, inventarizácia majetku a záväzkov, nehnuteľnosť v ZDP.

NÁZEV SOUBORU: Dane, účtovníctvo 11/2011.pdf

AUTOR: none

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 2,45 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nariadenie o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou N. Publikované: 5. 5. 2020 Autor/i ... Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2011. Pracovný pomer na určitú dobu po novele Zákonníka práce 1. 11.

do 25. 11. 2011: Oznámiť elektronicky colnému úradu údaje, o ktorých je povinnosť viesť evidenciu podľa § 44a ods. 15zákona o spotrebnej dani z liehu. Osoba oprávnená na distribúciu § 44a ods. 17 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu: Pokuta uložená colným úradom od 165,96 eura do výšky 1 659,69 eura. do 25 ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY