Dane, účtovníctvo 11/2011

Interdrought2020.com Dane, účtovníctvo 11/2011 Image
Dane, účtovníctvo 11/2011 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dane, účtovníctvo 11/2011 na interdrought2020.com
Stála prevádzkareň, inventarizácia majetku a záväzkov, nehnuteľnosť v ZDP.

NÁZEV SOUBORU: Dane, účtovníctvo 11/2011.pdf

AUTOR: none

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 6,99 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (4. časť) Zaslanie protestu prokurátora účastníkom a výzva na vyjadrenie (§ 24 ods. 4 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v z. n. p.) - vzor č. 6

26.11.2011 Upravuje štandardy IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky, IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby, IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky, IAS 36 Zníženie hodnoty majetku, IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY