Tezaurus jazyka českého

Interdrought2020.com Tezaurus jazyka českého Image
Trávit čas knihou Tezaurus jazyka českého! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Tezaurus jazyka českého a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tematický tezaurus je zvláštní druh slovníku, který řadí slovní jednotky nikoli abecedně, ale podle významu. Podobá se slovníku synonym, jeho záběr je však mnohem širší. Podává souhrnný popis slovní zásoby jazyka prostřednictvím pečlivě voleného systému 885 pojmových kategorií (např. láska, sport). Každá kategorie zachycuje příslušný pojem různými slovními druhy z různých úhlů. Na rozdíl od abecedního slovníku, který popisuje význam slov, tezaurus ukazuje, jakými slovy lze daný význam vyjádřit. Je průvodcem po slovním bohatství jazyka.

NÁZEV SOUBORU: Tezaurus jazyka českého.pdf

AUTOR: Aleš Klégr

ISBN: 8071069205

VELIKOST SOUBORU: 8,60 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tezaurus jazyka českého : slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2007. 1189 s. ISBN 978-80-7106-920-1.

Příruční slovník jazyka českého (užívaná zkratka PSJČ) je dosud nejrozsáhlejší český výkladový slovník, v devíti svazcích obsahuje přibližně 250 000 hesel.. Vycházel v letech 1935-1957 postupně ve čtyřech různých nakladatelstvích (materiál pro něj byl připravován od roku 1911), hlavními redaktory byli postupně Oldřich Hujer, Emil Smetánka, Miloš Weingart ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY