Daně, účetnictví vzory a případy (DÚVaP) 11-12/2019

Interdrought2020.com Daně, účetnictví vzory a případy (DÚVaP) 11-12/2019 Image
Daně, účetnictví vzory a případy (DÚVaP) 11-12/2019 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Daně, účetnictví vzory a případy (DÚVaP) 11-12/2019 na interdrought2020.com
Majetek a závazky, účetní a daňový pohled - Ing. Luděk PelclReklama a propagace z účetního a daňového hlediska – Ing. Vladimír HruškaPohledávky v účetnictví a opravné položky – Ing. Zdenka Cardová1. Problematika účtování o majetku je velmi rozsáhlá, a přináší řadu leckdy nepříliš jednoduchých otázek k řešení. Škála subjektů, které účtují v podvojném účetnictví, je navíc velmi široká a v mnohém se tyto osoby vzájemně velmi významně odlišují. Jedná se nejenom o podnikatele, nýbrž také o neziskové organizace, pojišťovny, banky, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace atd. Účetní předpisy nepoužívají pro tyto subjekty označení „fyzická nebo právnická osoba“, ale obecnější označení „účetní jednotka“.2. Reklama na nás útočí každý den, ať již vědomě nebo podvědomě. Poměrně často se lze setkat s názorem, že je „přereklamováno“ a mnoho lidí se snaží reklamu ignorovat či odmítat. Ať již jde o známé nápisy na poštovních schránkách, kde si majitel nepřeje zaplňovat tento prostor letáky a obdobným materiálem, přes okamžité ukončování či pokládání telefonů při úvodním představení volajícího, který zastupuje určitou firmu, s dotazem, zda nás může minutu pozdržet a konče nahráváním si oblíbených televizních pořadů a filmů či obdobný „antireklamní výdobytek“ s tím, že při přehrávání se reklama přetáčí (snad s výjimkou „zlatého prasátka“ honící předvánoční návštěvníky lesa). Každý z nás na reklamu reaguje jinak.3. Pohledávky patří mezi nejpočetnější položky, které se vyskytují v rozvaze. Definice pohledávek v odborné literatuře je vesměs obdobná – pohledávka znamená nárok na určité plnění (uspokojení), zpravidla se jedná o příslib peněz, ale může se jednat i o jiný majetek. Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v § 1721 uvádí: „Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“ Pohledávky jsou zpravidla spojovány s výnosy, zejména s tržbami za prodej, kdy prodávající neobdrží peníze, ale pouze příslib peněz, tj. pohledávku. Vznik pohledávky je však spojen nejen s výnosy, případně s náklady, ale i s rozvahovými položkami.

NÁZEV SOUBORU: Daně, účetnictví vzory a případy (DÚVaP) 11-12/2019.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 9,62 MB

STÁHNOUT ČÍST

Daně účetnictví vzory a případy (DÚVaP) 6-7/2019 - Ukončení podnikání OSVČ, Likvidace, Kon - Měsíčník Daně účetnictví vzory a případy přináší aktuální příspěvky od odborníků z oblasti daní, účetnictví, daňové evidence, mezd, odvodů DPH atd. Tyto přís

Daně a účetnictví, vzory a případy (DÚVaP) 8/2019 - Novelizace zákona o DPH, Pří ... (Ing. Václav Benda) Příjmy z dědění a darování z hlediska daně z příjmů FO (Ing. Eva Sedláková) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 1. kapitola Mění se úprava odpočtu ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY