Dětská endokrinologie

Interdrought2020.com Dětská endokrinologie Image
Trávit čas knihou Dětská endokrinologie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Dětská endokrinologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět tak k včasnému odhalení často závažných endokrinních chorob. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poruchám růstu, puberty, štítné žlázy, nadledvin, vodního hospodářství, sestupu varlat, kalciumfosfátového metabolismu a dětskému diabetu. Každá z kapitol začíná stručnou obecnou charakteristikou onemocnění. Následují kazuistická sdělení, prostřednictvím kterých autorky upozorňují na klinické a laboratorní nálezy vedoucí ke konečné diagnóze příslušné endokrinopatie. V závěru všech kapitol jsou pak uvedena doporučení pro praxi z hlediska diagnostiky a léčby, která vyplývají z obecných, ale i z vlastních pozorování autorek. Text je vždy doplněn o obrazovou dokumentaci a kapitola o poruchách růstu u dětí navíc o patologické růstové křivky.

NÁZEV SOUBORU: Dětská endokrinologie.pdf

AUTOR: Božena Kalvachová

ISBN: 9788020429360

VELIKOST SOUBORU: 7,49 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dětská endokrinologie se zaměřením na nadváhu a onemocnění štítné žlázy Kontakty: +420 267 16 2555, +420 267 16 2854 Vyšetření provádíme pouze po předchozím objednání.

Dětská všeobecná ambulance. tel. 2 6608 2383. Kontroly a neakutní vyšetření Pondělí až pátek 9.00 - 15.30. Odběry laboratorního materiálu Pondělí až pátek 7.30 - 8.30. Akutní ošetření, odběry laboratorního materiálu 24 hodin denně

SOUVISEJÍCÍ KNIHY