Slavná poutní místa v Evropě

Interdrought2020.com Slavná poutní místa v Evropě Image
Hledáte knihu Slavná poutní místa v Evropě? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Clemens Jackle? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Po celé Evropě jsou rozeseta posvátná místa, navštěvovaná každoročně tisíci poutníků. Stovka z nich, od těch nejnavštěvovanějších po ta, která byla v důsledku historických zvratů téměř zapomenuta, se zde představuje slovem i obrazem. Na 255 vyobrazeních v knize ožívají místa uctívaná od sklonku antiky přes poutní cíle středověku až po velká poutní centra moderní doby, jako jsou Lurdy nebo Fatima.Od 3. století po Kr. táhnou poutníci napříč zeměmi. Nejdříve jejich zástupy navštěvují posvátná místa spjatá s životem, působením a umučením Krista a apoštolů v Palestině a v Římě, záhy přibývají početné pouti k hrobům mučedníků a světců. Neméně starobylé jsou pouti k místům nebeských zjevení archanděla Michaela či Panny Marie. V 10. a 11. století začínají i poutě k významným relikviím - ostatkům světců nebo předmětům, které svatému za jeho života patřily. V průběhu středověku se cílem poutí stále častěji stávají i milostné obrazy a sochy, nejčastěji vyobrazení Panny Marie. V různých místech se objevují zvláštní, někdy až bizarní projevy zbožnosti; mnohde poutníci tyto tradiční zvyky zachovávají dodnes. Na posvátných místech vznikají majestátní stavby kostelů. Na jejich výstavbě se svými dary často podílejí panovníci a představitelé nejbohatších rodů, výzdoba je dílem nejvýznamnějších umělců své doby. Proto mnohá poutní místa dnes lákají nejen zástupy věřících, ale i milovníky umění.

NÁZEV SOUBORU: Slavná poutní místa v Evropě.pdf

AUTOR: Clemens Jackle

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 3,67 MB

STÁHNOUT ČÍST

Černý Jiří: Poutní místa jihozápadní Moravy. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti, Pelhřimov 2005. Eichler Karel: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku, Brno 1887. Košnář Julius: Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Praha 1903

Poutní místa v ČR. V České republice se nachází stovky poutních míst. Jejich podrobný seznam je možné nalézt na stránkách cirkevnituristika.cz. Mezi hlavní poutní místa patří: Stará Boleslav - bazilika sv. Václava byla založena v 11. stol. Břetislavem I. na místě zavraždění sv. Václava, přemyslovského knížete.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY