Cestná doprava a preprava 3

Interdrought2020.com Cestná doprava a preprava 3 Image
Cestná doprava a preprava 3 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor E. Sedláčková. Přečtěte si s námi knihu Cestná doprava a preprava 3 na interdrought2020.com
Učebnica je spolu s učebnicou Cestná doprava a preprava 2 určená pre žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy a prevádzka a ekonomika dopravy, ale aj všetkých podnikateľov v danej oblasti. Učebnica sa bližšie venuje dopravnému inžinierstvu, procesom v mestskej hromadnej doprave, sledovaniu a vyhodnocovaniu prevádzky cestnej dopravy, technicko-hospodárskym ukazovateľom, tvorbe cien, energetickej náročnosti, podmienkam podnikania v danej oblasti a medzinárodnej cestnej doprave. Učebné texty dopĺňajú vzory tlačív a súvisiacich dokumentov. 3. vydanie

NÁZEV SOUBORU: Cestná doprava a preprava 3.pdf

AUTOR: E. Sedláčková

ISBN: 9788080913205

VELIKOST SOUBORU: 5,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Učebnica je spolu s učebnicou Cestná doprava a preprava 3 určená pre žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy a prevádzka a ekonomika dopravy, ale aj všetkých podnikateľov v danej oblasti. Učebnica obsahuje informácie o prevádzke rôznych foriem dopravy, ich ekonomike a vplyve na životné prostredie.

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené. Tento druh podnikania si vyžaduje osobitné povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej

SOUVISEJÍCÍ KNIHY