Fyzika II.

Interdrought2020.com Fyzika II. Image
Fyzika II. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marie Urbanová. Přečtěte si s námi knihu Fyzika II. na interdrought2020.com
Skripta Fyzika II jsou určena posluchačům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jako pomůcka při studiu v základním dvousemestrálním kurzu fyziky. Navazují na skripta J. Hofmann, M. Urbanová, Fyzika I, VŠCHT Praha, Praha 1998, která se zabývají mechanikou, základy speciální teorie relativity, naukou o vlnění a optikou. Skripta Fyzika II pojednávají o elektrostatickém poli, stejnosměrných elektrických obvodech, magnetickém a elektromagnetickém poli. Dále je podán úvod do kvantové fyziky a základy kvantového řešení atomů. Obsah obou skript respektuje požadavky navazujících předmětů (zejména Fyzikální chemie, Analytické chemie, Biochemie, Anorganické chemie a Chemického inženýrství). Proto jsou některé partie řazeny v jiném pořadí, než je obvyklé ve fyzikálních učebnicích. Např. optika je probírána již ve Fyzice I na základě analogie s mechanickým vlněním, nikoli v návaznosti na elektromagnetické pole. V jednotlivých kapitolách jsou zmiňovány aplikace nacházející uplatnění v chemii.Do skript Fyzika II je zařazeno několik dodatků obsahujících zejména zdlouhavější matematická odvození, která by narušila plynulost vlastního textu. Jsou určeny pro studenty se zájmem o hlubší pochopení probíraných partií. Do dodatků je dále zařazen přehled použitých vztahů s odkazy na jejich umístění v textu a přehled důležitých fyzikálních konstant.

NÁZEV SOUBORU: Fyzika II..pdf

AUTOR: Marie Urbanová

ISBN: 807080372X

VELIKOST SOUBORU: 9,71 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kurz Fyzika II seznamuje se základními poznatky a aplikacemi elektromagnetického pole. Základními probíranými tématy jsou: elektromagnetická interakce, elektrické pole, elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické záření, základy kvantové fyziky, atomové jádro a ...

9. Termodynamika II 10. Záření absolutně černého tělesa 11. Kvantová mechanika Seznam laboratorních úloh - zadání - Fyzika II Harmonogram laboratorních cvičení z Fyziky II Bezpečnost práce v laboratořích fyziky Šablona pro zpracování protokolu z laboratorního cvičení 1a.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY