Ohrožená zvířata

Interdrought2020.com Ohrožená zvířata Image
Trávit čas knihou Ohrožená zvířata! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ohrožená zvířata a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
V publikaci jsou zachycena vybraná zvířata - savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Ne u každého druhu je ilustrace (byť černobílá), ne vždy je popsána velikost a mapky rozšíření jsou připojeny málokdy. Na str. 16-17 jsou značky užívané dále pro stupeň ohrožení (ne vždy). Popsána jsou známá i neznámá zvířata. Úvodní kapitola je věnována historii ochrany zvířat a organizacím, které se o ochranu zasloužily, především IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů). Kniha je vhodná pro čtenáře staršího školního věku, mládež i dospělé.

NÁZEV SOUBORU: Ohrožená zvířata.pdf

AUTOR: Miloš Anděra

ISBN: 8071510610

VELIKOST SOUBORU: 5,76 MB

STÁHNOUT ČÍST

1. část o všech ohrožených zvířatech na Zemi .. song: Mad world.

Ohrožená africká zvířata volají o pomoc. Afrika je magický kontinent plný tajů a kouzel, ale zdá se, jakoby hlavní kouzelník někde zapomněl svoji kouzelnou hůlku, která udržovala rovnováhu mezi světem lidí a zvířat.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY