Ohrožená zvířata

Interdrought2020.com Ohrožená zvířata Image
Ohrožená zvířata je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloš Anděra. Přečtěte si s námi knihu Ohrožená zvířata na interdrought2020.com
V publikaci jsou zachycena vybraná zvířata - savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Ne u každého druhu je ilustrace (byť černobílá), ne vždy je popsána velikost a mapky rozšíření jsou připojeny málokdy. Na str. 16-17 jsou značky užívané dále pro stupeň ohrožení (ne vždy). Popsána jsou známá i neznámá zvířata. Úvodní kapitola je věnována historii ochrany zvířat a organizacím, které se o ochranu zasloužily, především IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů). Kniha je vhodná pro čtenáře staršího školního věku, mládež i dospělé.

NÁZEV SOUBORU: Ohrožená zvířata.pdf

AUTOR: Miloš Anděra

ISBN: 8071510610

VELIKOST SOUBORU: 6,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pražská zoo není jen chovatelskou a vzdělávací institucí, ale také usiluje o podporu ohrožených druhů zvířat přímo v jejich domovině. Chcete-li se do našich záchranných projektů zapojit, nabízíme vám hned několik možností.

O IUCN. Mezinárodní svaz ochrany přírody (anglicky International Union for Conservation of Nature), IUCN, je mezinárodní organizace zaměřená na uchování přírodních zdrojů.Byla založena v roce 1948 a má sídlo ve švýcarském Glandu u Ženevského jezera.IUCN spojuje 83 států, 108 státních institucí, 766 nevládních organizací, 81 mezinárodních organizací a kolem 10 ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY