Finančno-ekonomická analýza podniku

Interdrought2020.com Finančno-ekonomická analýza podniku Image
Finančno-ekonomická analýza podniku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karol Zalai. Přečtěte si s námi knihu Finančno-ekonomická analýza podniku na interdrought2020.com
Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň nadväzujúcich opatrení, ktoré významne ovplyvnili najdôležitejší informačný zdroj pre finančnú analýzu – účtovnú závierku. Zavádzajú nové veľkostné kategórie podnikov a zmeny v obsahu a formálnom usporiadaní výkazov (individuálnej) účtovnej závierky, ale aj zmeny požiadaviek na prezentáciu výsledkov za skupinu podnikov v konsolidovanej účtovnej závierke. Rovnako viaceré štandardy IFRS boli podstatne upravované, najmä tie, ktoré sa aplikujú pri zostavovaní konsolidovanej (KÚZ) účtovnej závierky. Uvedené (ale i iné) zmeny si vyžadujú adekvátne zohľadnenie v novom vydaní učebnice. Túto potrebu robí tiež naliehavou skutočnosť, že titul z roku 2013 (ôsme vydanie) je úplne vypredaný a o publikáciu je naďalej záujem i zo strany pracovníkov z praxe.Deviate vydanie je aktualizované, vo vybraných oblastiach prepracované a doplnené. Tu možno uviesť príklad finančnej analýzy podniku ilustrujúci postup a metódy finančnej analýzy uskutočnenej na báze IÚZ zostavenej podľa slovenských právnych predpisov, ďalej príklad finančnej analýzy v skupine podnikov bazírujúcej na KÚZ zostavenej podľa štandardov IFRS. V texte sú i ďalšie zmeny napr. analýza výkonnosti podniku s využitím tradičných i moderných kritérií výkonnosti a konfrontácia ich výpovede, ako i ďalšie zmeny.

NÁZEV SOUBORU: Finančno-ekonomická analýza podniku.pdf

AUTOR: Karol Zalai

ISBN: 9788089710225

VELIKOST SOUBORU: 4,48 MB

STÁHNOUT ČÍST

Finančno-ekonomická analýza podniku 1. Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD. Vyučujúci: Elexa Ľuboš, Ing., PhD. ... Zvládnuť adekvátne metódy tvorby, interpretácie a analýzy súhrnných výsledkov podniku ako aj obsah a metodiku analýzy jednotlivých (parciálnych) oblastí činnosti podniku. ...

V tretej kapitole je uvedená finančná analýza "ex-ante" s použitím systémov včasného varovania atď. Štvrtá kapitola obsahuje finančno-ekonomickú analýzu "ex-post" aj s patričným vyhodnotením na modelovom podniku. ... Kniha Finančno-ekonomická analýza podniku v praxi.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY