O eutanázii

Interdrought2020.com O eutanázii Image
O eutanázii je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kongregácia pre náuku viery. Přečtěte si s námi knihu O eutanázii na interdrought2020.com
Dokument odpovedá na mnohé žiadosti prezentované Apoštolskej stolici biskupmi a kňazmi, ale aj lekármi a členmi nemocničného personálu. Ohľadom eutanázie zostávajú v platnosti princípy potvrdené predchádzajúcimi pápežmi, no pokroky v medicíne počas neskorších rokov osvetlili nové aspekty samotnej eutanázie, ktoré si vyžadujú ďalšie upresnenia na etickej úrovni.Dokument pripomína hodnotu ľudského života, založenú na náuke o stvorení. Venuje sa spresneniu významu v slovnej zásobe kresťanskej etiky, kde jednoznačne odsudzuje skutok eutanázie ako porušeniu Božieho zákona; urážky dôstojnosti ľudskej osoby; zločinu proti životu a atentátu na ľudskosť. Kresťanská náuka však nemôže ignorovať problémy, pred ktoré nás stavia utrpenie a ťažká choroba, a preto sa venuje aj morálnym problémom, s ktorými je spojené používanie analgetík. Vysvetľuje hlavné morálne princípy, ktoré riadia primerané užívanie terapeutických prostriedkov v priebehu ťažkých chorôb a v bezprostrednej blízkosti smrti. Text končí krátkou odvolávkou na kresťanský zmysel smrti a pozvaním pre všetkých, ktorí pracujú v zdravotníckej oblasti, aby službe chorým a zomierajúcim dali k dispozícii celú svoju kompetenciu a lásku.Nech publikácia tohto zväzku napomôže všetkým, ktorí sa venujú daným problémom a predovšetkým tým, ktorí sú činní v službe chorým a zomierajúcim.

NÁZEV SOUBORU: O eutanázii.pdf

AUTOR: Kongregácia pre náuku viery

ISBN: 9788081612596

VELIKOST SOUBORU: 3,29 MB

STÁHNOUT ČÍST

Úvod. O eutanazii, „dobré smrti" 1, se naposled v českých vodách hodně diskutovalo tak dva tři roky zpátky, kdy mohlo dojít k právní úpravě trestního zákona a vykonávání eutanazie mohlo být v České republice legálně uzákoněno.Nestalo se tak, dle mého mínění naštěstí. Problém eutanazie a přístupu k ní není záležitostí posledních let.

MINI ANKETA O EUTANÁZII. Čas od času se u nás i ve světě diskutuje o eutanázii a o motivech volání po jejím uzákonění, mezi nimiž se v první řade uvádí utrpení terminálně nemocných. Je v ČR u pacientů, především umírajících, dostatečne léčena bolest? MUDr. ONDŘEJ SLÁMA, Fakultní nemocnice, Brno - Bohunice

SOUVISEJÍCÍ KNIHY