Gramatika současné estonštiny

Interdrought2020.com Gramatika současné estonštiny Image
Trávit čas knihou Gramatika současné estonštiny! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Gramatika současné estonštiny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Zcela nová autorská estonská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Obecné výklady jsme omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami. Ačkoli je pro nás estonština veskrze exotickým jazykem, roste v poslední době počet lidí, kteří se jí učí nebo se o ní zajímají. Přicházíme proto s novým, aktuálním a zcela původním přehledem estonské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné estonské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují rychlou orientaci, a především velkým množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny. Při práci na této publikaci jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Výklad i vybrané příklady jsme doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které budou nápomocny k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například infinitivu a participií, příslovcí a adpozic. Zvláštní pozornost jsme věnovali také stavbě estonské věty a větným členům. Naopak méně používané gramatické jevy jsou zmíněny pouze okrajově a některé tvary nevyžadující bližší vysvětlení (číslovky, zkratky ap.) najdete v tabulkách.Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením celé estonské gramatiky. Chceme, aby byla praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čistě mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě praktických poznámek v textu najdete na konci gramatické částí informace o tvoření slov s přehlednými seznamy přípon, s nimiž si každý zájemce může snadno rozšířit slovní zásobu. Do publikace jsme zařadili i krátkou kapitolu zabývající se zdvořilostí v estonštině, v níž jsou uvedeny základní fráze a pravidla jejich použití, aby se čtenář mohl sžít s rozdílným vnímáním zdvořilosti v estonském prostředí. Věříme, že naši gramatiku ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s estonštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o estonské mluvnici v přehledné podobě.ObsahPopis aktuálních gramatických jevůJasné a stručné výkladyMnožství praktických příkladůPoznámky, výjimky, zajímavostiKřížové odkazyPodrobný rejstřík

NÁZEV SOUBORU: Gramatika současné estonštiny.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788075082503

VELIKOST SOUBORU: 2,15 MB

STÁHNOUT ČÍST

147 Kč Gramatika současné francouzštiny . Francouzská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě.Obecné výklady jsme omezili, a naopak jsme se snažili pravidla mluvnice dokreslit množstvím příkladů. Výklad učebnice francouzštiny je doplněn o praktické poznámky, důraz jsme přitom kladli zejména na ty jevy, které jsou od ...

Lingea Gramatika současné švédštiny Literatura pro výuku jazyka . Nový, aktuální a původní přehled švédské gramatiky. Přibližuje jednotlivé gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel a praktických příkladů. Je určena pro pro všechny milovníky švédštiny, pro začát...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY