Temná strana národních států

Interdrought2020.com Temná strana národních států Image
Temná strana národních států je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Philipp Ther. Přečtěte si s námi knihu Temná strana národních států na interdrought2020.com
V knize Temná strana národních států se autor věnuje etnickým čistkám a vyhnáním v Evropě ve 20. století. Stranou přitom ponechává problematiku holocaustu, která podle jeho názoru představuje zcela specifický a svébytný způsob rasově zdůvodňovaných čistek. Srovnávacím způsobem analyzuje vyhánění a etnické čistky před první světovou válkou, resp. těsně po ní, meziválečný status quo, v němž byla vedena napříč evropskými státy debata o ochraně národnostních menšin. Velkou kapitolu představují návrh na řešení národnostních otázek na konci druhé světové války, resp. vyhnání Němců z Polska a Československa. Stranou však neponechává ani vyhánění a transfery obyvatelstva v Sovětském svazu po celé období jeho existence. Své zkoumání problému pak dovádí až do konce 20. věku v souvislosti s válkami v bývalé Jugoslávii, přičemž nalézá velké paralely těmito etnickými čistkami a etnickými čistkami na Balkáně v první polovině minulého století.

NÁZEV SOUBORU: Temná strana národních států.pdf

AUTOR: Philipp Ther

ISBN: 9788025721339

VELIKOST SOUBORU: 7,58 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ther, Philipp: Temná strana národních států. Etnické čistky v moderní Evropě. Argo: Praha, 2017. 295 str. ISBN 978-80-257-2133-9. Autor se ve své práci věnuje problematice etnických čistek na evropském kontinentě, přičemž sleduje i určité přesahy do jiných regionů (Indie Palestina a Kavkaz), které nazývá vývozem evropského modelu.

V knize Temná strana národních států se autor věnuje etnickým čistkám a vyhnáním v Evropě ve 20. století. Stranou přitom ponechává problematiku holocaustu, která podle jeho názoru představuje zcela specifický a svébytný způsob rasově zdůvodňovaných čistek.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY