Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků

Interdrought2020.com Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků Image
Trávit čas knihou Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Černá legenda (leyenda negra) negativně ovlivnila hodnocení španělské (nejen) renesanční filosofie a vědy. V jejím důsledku bylo španělské renesancní vedení přehlíženo, negováno či zpochybňováno; myšlení filosofické bylo zpravidla redukováno pouze na tzv. druhou scholastiku a renesanční mysticismus. Přestože takové postoje a názory jsou prokazatelně mylné, černá legenda dodnes negativně ovlivňuje hodnocení španělské kultury a jejího významu v dějinách. Tato kolektivní monografie má jednak přispět k objasnění příčin vzniku černé legendy a přinést kritickou reflexi jejích důsledků a zároveň má za cíl analyzovat specifika španělského vědeckého, filosofického a kulturního prostředí 16. století, a to zejména ve vztahu k problematice objevování a poznávání Nového světa.

NÁZEV SOUBORU: Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788026100638

VELIKOST SOUBORU: 5,11 MB

STÁHNOUT ČÍST

V téže době se spojila dvě význačná křesťanská království - Kastilie a Aragonie, což vedlo ke vzniku jednotného Španělska. V roce 1492 nastala ještě jedna významná historická událost, když mořeplavec Kryštof Kolumbus objevil Nový svět, čímž započala éra španělské říše.

Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků Autor: Jana Černá Analýza specifik španělského vědeckého, kulturního a filosofického prostředí v 16. století a příčin vzniku tzv. černé legendy spočívající v kritice španělského počínání v ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY